Executive Coach พำนักอาศัยอยู่เมืองไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ 2541, จนถึงบัดนี้มีลูกค้ามากกว่า 300 ราย

ฌอง-ฟรองซัวส์ คูแซง เริ่มเข้ามาทำงานเป็นโค้ชผู้บริหารในปี 2549 เนื่องมาจากความตื่นตัวในการพัฒนาผู้บริหารทั่วโลกของบริษัทข้ามชาติ

ฌอง-ฟรองซัวส์ โค้ชผู้บริหารมาแล้วมากกว่า 350 ท่าน ในหลากหลายธุรกิจและต่างวัตถุประสงค์ในการโค้ช อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำ การกำหนดเป้าหมายการทำงาน ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว และการทำงานในต่างวัฒนธรรม กลุ่มลูกค้าของฌอง-ฟรองซัวส์ นั้นมีความหลากหลายในเชื้อชาติ ตั้งแต่ ชาวสิงคโปร์ ไทย จีน เวียดนาม อินเดีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และญี่ปุ่น เป็นต้น

ฌอง-ฟรองซัวส์ ยังได้ทำการโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม ในด้านภาวะผู้นำ การวางกลยุทธ์ การสร้างความไว้วางใจและการโต้แย้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานข้ามวัฒนธรรมของ ฌอง-ฟรองซัวส์ มีผู้บริหารสนใจเข้าร่วมแล้วมากกว่า 400 ท่าน นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในงานสัมนาต่างๆ โดยได้บรรยายให้ผู้สนใจฟังมาแล้วกว่า 3,500 ท่าน

ในฐานะโค้ชผู้บริหาร ฌอง-ฟรองซัวส์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความมุมานะและมุ่งมั่นในการที่จะสร้าง ผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้า เขาเป็นคนที่เรียนรู้สถานการณ์และความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ อย่างรวดเร็ว (โดยการใช้ประสบการณ์ตรงจากที่เคยเป็นผู้บริหารในองค์กรมาก่อน) และความรวดเร็วในการรับรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เป็นประสบการณ์ตรง จากการทำงานในองค์กรข้ามชาติ

ก่อนที่ ฌอง-ฟรองซัวส์ จะก้าวเข้ามาเป็นโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน International Coach Federation เขาทำงานที่ บริษัทลาฟาจ (Lafarge) ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวัสดุก่อสร้าง ในตำแหน่งระดับบริหารด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาธุรกิจ และการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปทุกทวีปของโลก

อัพเด๊ท ข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ กิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน Facebook facebook_logo http://www.facebook.com/profile.php?id=747364026

เป้าหมายของเรา:

– พัฒนาภาพรวมการทำงาน และทัศนคติให้แก่ผู้บริหารอาวุโสทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
– ส่งเสริมประสิทธิภาพของชาวต่างประเทศในไทย และอาเซียน

วิธีการของเรา:

ฝึกอบรมผู้บริหารเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เลือกได้ตามความต้องการและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

ลูกค้าของเรา:

บริษัทระหว่างประเทศ และธุรกิจเอสเอ็มอี ในวงการอุตสาหกรรมหนัก ไปจนถึงกลุ่มสินค้าและบริการมูลค่าสูง

คลิกที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา:

เรามอบให้มากกว่าการจัดสัมมนา หรือเป็นที่ปรึกษาจากภายนอก เพราะเรา:

– แบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมา 15 ปี ในฐานะผู้บริหารอาวุโส และกรรมการบริหาร
– ปลูกฝังความชำนาญในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งตรงกับความจำเป็นขององค์กรอย่างลงตัว
– พัฒนาแนวคิดและทัศนคติของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
– ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีคุณค่าแก่บริษัท – ผสมผสานลักษณะธุรกิจเฉพาะตัวของลูกค้าเข้ากับการวิวัฒนาการผ่านกาลเวลาของธุรกิจนั้นๆ
– จัดเตรียม “Sounding board” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และช่วยให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นภาพผลการบริหารงานของตนเอง

คุณฌอง-ฟรองซัวส์ คูแซง

กรรมการผู้จัดการ 1-2-WIN Co., Ltd.

Phone: +66 87 996 0679